122 RASTE DIVORCESH TE REGJISTRUARA PRANE GJYKATES SE APELIT GJIROKASTER

PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE GJIROKASTER JANE REGJISTRUAR 122 RASTE DIVORCESH.SHKAQET JANE NGA ME TE NDRYSHMET KU MBIZOTERON MOSPERPUTHJA E KARAKTERIT MES CIFTEVE BASHKESHORTORE.NE PERIUDHEN KORRIK-SHTATOR U SHENUAN 48 RASTE PER PADI ZGJIDHJE MARTESE,NE PERIUDHEN MARS-QERSHOR 30 RASTE NDERSA NE PERIUDHEN JANAR-FUND MARSI JANE SHENUAR 44 RASTE TE TILLA.